Oferta

Oferta

1

Badania kierowców

W mojej Pracowni prowadzę badania psychologiczne kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich kategorii prawa jazdy, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych: operatorów wózków widłowych ciągników, koparek, koparko ładowarek itp.

Badanie składa się z dwóch części:

W pierwszej – badani wypełniają testy służące określeniu sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi, a także cech osobowościowych i temperamentu. Testy te rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak również Instytut Transportu Samochodowego.

Do drugiej części badań służy nowoczesna aparatura, umożliwiająca rzetelne, zgodne z fachową wiedzą psychologiczną, określenie predyspozycji psychofizycznych kierowców oraz osób wykonujących zawody wymagających szczególnych predyspozycji.

Pomoc psychologiczna

Kwalifikacje oraz bogate doświadczenie zawodowe pozwalają mi zaoferować pomoc psychologiczną dorosłym, dzieciom i młodzieży w zakresie:

  • diagnozowania, poradnictwa i terapii zaburzeń emocjonalnych, intelektualnych i osobowościowych
  • diagnozowania i sporządzania opinii dla celów orzeczniczych
  • określania możliwości intelektualnych i cech osobowości
  • pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych.

A-test na drogę!
A-test na pracę!
A-test na życie!