A-TEST Pracownia Psychologiczna w Złotowie

2

Pracownia Psychologiczna "A-TEST"  powstała w 2009r. Jest wpisana do Rejestru Marszałka Woj. Wielkopolskiego pod nr 004/2009 i świadczy usługi w zakresie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto prowadzi psychologiczne badania profilaktyczne i okresowe pracowników na podstawie ustawy o Służbie Medycyny Pracy.

Pomoc psychologiczna | Badania kierowców

Gabinet psychologiczny oferuje pomoc psychologiczną dorosłym, dzieciom i młodzieży w zakresie diagnozy, terapii i poradnictwa. Pracownia i Gabinet są wyposażone w testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jak również w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą rzetelne i zgodne z fachową wiedzą psychologiczną badania intelektu, cech osobowości, poziomu zdolności i predyspozycji psychofizycznych.

Wykonujemy również kompleksowe badania psychologiczne kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami wszystkich kategorii prawa jazdy.

Patronat naszej pracowni 

Kontakt z Pracownia Psychologiczną

2

Pracownia jest objęta patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, co gwarantuje jakość wykonywanych badań psychologicznych oraz poziom orzecznictwa w tym zakresie. W razie pytań prosimy o kontakt.