O mnie

Kompetencja | Doświadczenie | Życzliwość

1

 

O mnie

Nazywam się mgr Hanna Olencka. Jestem psychologiem z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim o specjalności psychologia kliniczna, a także studia podyplomowe na kierunku „Diagnostyka z Psychometrią w poradnictwie wychowawczo zawodowym” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia „Organizacja i Zarządzanie – Manager w Oświacie” w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, podyplomowe studia „Psychologia Transportu” na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem upoważniona przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do prowadzenia badań kierowców.

W rejestrze psychologów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego figuruję pod numerem 88/P. Przez 27 lat pracowałam w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Złotowie, a przez 13 lat byłam dyrektorem tej placówki. W latach 2007-2009 organizowałam i byłam pierwszym dyrektorem pierwszego w Wielkopolsce Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.

Przez siedem lat pracowałam z trudną młodzieżą.

Od ponad 30 lat występuję jako biegły sądowy w sprawach dzieci i młodzieży, od 2000 roku jestem członkiem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, od 2003 roku członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie, a od 2011 roku członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pozostaję do dyspozycji – proszę o kontakt.

A-test na drogę!
A-test na pracę!
A-test na życie!