Joomla Vorlagen by User Reviews FatCow

 

Pracownia "A-TEST" w Złotowie  posiada wszelkie wymagane uprawnienia do przeprowadzania badań w zakresie psychologii pracy w szczególności w zakresie psychologii transportu.

Jest wpisana do Rejestru Marszałka Woj. Wielkopolskiego pod nr 004/2009 i świadczy usługi, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 01.04.2005 w sprawie badań
psychologicznych kierowców i osób  ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Jest  wyposażona w testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne jak również w nowoczesną aparaturę, umożliwiającą rzetelne i zgodne z fachową wiedzą psychologiczną badania cech osobowości, poziomu zdolności i predyspozycji psychofizycznych do wykonywania różnych zawodów.

Ponadto oferuje szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne.

Pracownia mieści się przy ulicy Wawrzyniaka 2 w Złotowie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 14.00 lub po uzgodnieniu w terminach i godzinach dogodnych dla klientów.

Telefon kontaktowy: 697 220 373

 

zpt

 

Od 18 października 2012 roku Pracownia jest pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.